SAVE THE DAY

Count 32           Wall 4               Level Intermediate

Choreographer Karl-Harry Winson

Music One Call Away by Charlie Puth

Intro 32 counts                Uitgelest 26-29 Januari 2016

Silver Moon
Dancers

Fwd,side-close,back,R coaster step,step, 1/2 turnR,1/2 turn R.coster cross

1   RV stap voor

2   LV stap links opzij

&  RV sluit naast LV

3   LV stap achter

4   RV stap achter

&  LV stap naast RV

5   RV stap voor

6   LV stap voor

&  1/2 draai rechtsom

7   LV ½ draai linksom stap achter (12)

8   RV stap achter

&  LVsluit naast RV

1   RV kruis over LV

 

Side rock/lean,1/4 turnR,side step,back rock,kick,&behind side

2   LV rock links opzij leun mee naar links

     duw op LV

3   RV gewicht terug

4   LV kruis achter RV

&  RV ¼ draai rechtsom stap voor

****Tag restart hier in de 4e muur (12)

5   LV stap links opzij

6   RV rock achter

&  LV gewicht terug

7  RV kick diag.naar rechts

&  RV zet voet neer

8   LV kruis achter RV

&  RV stap rechts opzij

 

 

 

Cross rock,&cross,unwind full turn L,side,diag.step,step ½ R,full turn L

1   LV rock gekruist  over RV

2   RV gewicht terug

&  LV stap links opzij

3   RV kruis over LV (unwind) hele draai linksom

4   LV stap links opzij(3)

5   RV stap diag. naar links (hoek )(2.30)

6   LV stap voor nog steeds diag.

&   ½ draai rechtsom (7.30)

7   LV stap voor

8   RV ½ draai linksom stap achter(2.30)

1   LV ½ draai linksom stap voor (7.30)

 

Step ,side rock,cross, ¼ L, ¼ triple L,right side cross

2   RV stap voor (7.30)

3   LV rock links opzij ( 9 )

&   RV gewicht terug

4   LV kruis over RV

5   RV ¼ draai linksom stap achter(6)

6   LV ¼ draai linksom kleine stap naar links(3)

&   RV sluit naast LV

7   LV kleine stap naar links

8   RV stap rechts opzij

&  LV sluit naast RV(1 RV stap voor )

 

****Tag muur 4dans tot 4& in het 2e blokjeen verander tel 5-8 met het volgende

Fwd step,step, ½ turn L,step ½ turn L

5   LV stap voor (12)

6   RV stap voor

7   ½ draai linksom

8   RV stap voor

&   ½ draai linksom (12)(1 RV stap voor )