CECILIA

Wall 4 Count 32 LEVEL Improver

Choreographer Willie Brown & Heather Barton

Music Cecilia by The Vamps ft Shawn Mendes

Uitgelest 21-24 Oktober 2014

Silver Moon
Dancers

Intro 16 counts

Walk,walk,L side mambo,walk,walk,R side mambo touch

1 LV stap voor

2 RV stap voor

3 LV rock links opzij

& RV gewicht terug

4 LV stap voor

5 RV stap voor

6 LV stap voor

7 RV rock rechts opzij

& LV gewicht terug

8 RV tik naast LV

Bump back,right,left,right,left,right,left,

sailor turn R kick ball step

1 RV stap achter bump heup achter

& LV Bump heup naar voor

2 RV Bump heup achter gewicht op RV

3 LV stap achter bump heup achter

& RV bump heup voor

4 LV bump heup achter gewicht op LV

5 RV kruis achter LV

& LV draai rechtsom stap links opzij

6 RV stap rechts opzij

7 LV kick diag. links

& LV stap op bal v/d voet

8 RV stap rechts opzij

**** Restart hier na muur 4-8 Gezicht op 12 uur

 

 

 

L behind side cross,tap R out in out ,sailor turn R,step turn L step

1 LV kruis achter RV

& RV stap rechts opzij

2 LV kruis over RV

3 RV tik voet rechts opzij

& RV tik naast LV

4 RV tik voet rechts opzij

5 RV kruis achter LV

& LV draai rechtom stap links opzij

6 RV stap rechts opzij

7 LV stap voor

& RV draai rechtsom

8 LV stap voor

R bump and step,L bump and step,cross rock side rock,jazz box R

1 RV bump rechts opzij

& LV gewicht terug

2 RV stap voor

3 LV bump links opzij

& RV gewicht terug

4 LV stap voor

5 RV rock gekruist over LV

& LV gewicht terug

6 RV rock rechts opzij

& LV gewicht terug

7 RV kruis over LV

& LV draai rechtsom stap achter

8 RV stap voor

 

Ending je staat met gezicht op ^uur dans de eerste 12 tellen dan verander de sailor draai

Naar een sailor draai en eindig met de kick ball side