BACKWARDS

Count 32         Wall 4                Level easy intermediate

Choreographer Rachael McEnaney & Countryvive

Music Backwards  by Rascal Flatts  Uitgelest 22 – 25 April 2014-04-21

De dans  start op de snelle beat na 0.43 sec  als hij zingt when you play a country song backwards tel 1 begint op het woord house

Silver Moon
Dancers

R stomp,L sailor stomp,R behind,L side,stomp fwd R-L

(or leg slaps) R shuffle

1   RV stamp rechts opzij

2   LV kruis achter RV

&  RV stap naast LV

3   LV stamp links opzij

4   RV kruis achter LV

&  LV stap links opzij

TAG muur 7 gezicht op 6 uur

5   RV stamp voor( optie flick LV achter RV en slap met RH)

6   LV stamp voor( optie trek RK op en slap met LH

7   RV stap voor

&  LV stap naast RV

8   RV stap voor (12)

Fwd L, ˝ pivot R,big step L,touch R,R side,L behind,R ball, L cross,R side,L heel

1   LV stap voor

2   ˝ draai rechtsom (6)

3   LV grote stap links opzij

4   RV tik naast LV

5   RV stap rechts opzij

6   LV kruis achter RV

&  RV stap  rechts opzij

7   LV kruis over RV

&  RV stap rechts opzij

8   LV tik hak links  diagonaal (body links diag. gedraaid  4.30)

 

 

R & L heel switches with option to hold or double heel,

R & L heel switches, L ball,R rock fwd

&  LV je staat nog steeds diag.l links stap naast RV

1   RV tik hak voor

2   RV tik hak voor of rust (4.30)

&  RV 1/8 draai linksom stap naast LV

3   LV tik hak voor

4   LV tik hak voor of rust(4.30)

&  LV 1/8 draai linksom stap naast RV

5   RV tik hak voor

&  RV stap naast LV

6   LV tik hak voor

&  LV stap naast RV

7   RV rock voor

8   LV gewicht terug (3)

Charleston back ,R coaster Step, L shuffle

1   RV stap achter

2   LV tik teen achter

3   LV stap voor

4   RV tik teen of kick voor

5   RV stap achter

&  LV stap naast RV

6   RV stap voor

7   LV stap voor

&  RV stap naast LV

8   LV stap voor (3)

 

Tag muur 7 na 4&

1   RV stap voor

2   ˝ draai linksom

3-4 rust

Dan 4 tellen shimmy schouders of

Stap rechts opzij en snelle pasjes on de spot R-L voor 4 tellen en handen vanaf de heupen tot boven je hoofd voor tel 5 6 7 8  begin de dans opnieuw gezicht op 12 uur

ENDING MUUR 10 (6)

De eerste 8 tellen is normale snelheid dan gaat de  volgende 8tellen de muziek langzamer

Als je de linker hak diag.hebt aan getikt op tel 8 (12)

Stap op de plaats op de bal van je linker voet kruisje RV over LV en draai langzaam een hele draai om (12)