TIMBER

Wall 4                    count 64      nivo intermediate

Choreographer Alison Biggs & Peter Metelnick

Music Timber     Artist Pittbul ft Keisha

Silver Moon
Dancers

R fwd rock recover,R &L apart,hold,R heel bounce 2x,Lheel bounce 2x

1   RV rock voor

2   LV gewicht terug

&  RV stap schuin rechts achter (out)

3   LV stap links opzij (out)

4   Rust

5  RV tik hak op de vloer

6   RV tik hak op de vloer

7   LV tik hak op de vloer

8   LV tik hak op de vloer

(optie duw handen rechts naar beneden met rechter hiel  daarna links met linker heel bounce)

L ball cross side,R sailor,L cross step, ¼ L, ½ L,R fwd

&  LV kleine stap achter

1   RV stap gekruist over LV

2   LV stap links opzij

3   RV stap gekruist achter LV

&  LV stap links opzij

4   RV stap rechts opzij

5   LV stap gekruist over RV

6   RV ¼ draai linksom stap achter

7   LV ½ draai linksom stap voor

8   RV stap voor (3)

L fwd,R fwd & bacvk points,R fwd,L fwd & points,

L shuffle fwd

1   LV stap voor

2   RV tik teen voor

3   RV tik teen achter

4   RV stap voor

5   LV tik teen voor

6   LV tik teen achter

7   LV stap voor

&  RV sluit naast LV

8   LV stap voor (3)

R fwd, ¼ L pivot turn,R cross shuffle,L side rock recover,L behind side cross

1   RV stap voor

2   LV ¼ draai linksom  gewicht op LV

3   RV kruis over LV

&  LV stap links opzij

4   RV kruis over LV

5   LV rock links opzij

6   RV  gewicht terug*** E

7   LV kruis achter RV

&  RV stap rechts opzij

8   LV kruis over RV (12)

 

R side,L touch, ¼ L shuffle, ½ L, ½  L,walk fwd 2

1   RV stap rechts opzij

2   LV tik naast RV

3   LV ¼ draai linksom stap voor

&  RV sluit naast LV

4   Rust

5   RV ½ draai linksom stap achter

6   LV ½ draai linksom stap voor

7   RV stap voor

8   LV stap voor(9)

R fwdrock recover,R back,heel fwd,hold,3 heel pressses

Fwd-back-fwd,r side touch

1   RV rock voor

2   RV gewicht terug

&  RV stap achter

3   LV tik hak voor

4   Rust

5   LV duw bal v/d voet voor en buig R knie til hak op

6   RV duw hak achter en LV til tenen op

7   LV duw bal v/d voet voor en buig R knie til hak op

8   RV tik teen rechts opzij

R ball cross,R side, ¼ L & L side, ¼ L & R side ,L sailor,R sailor

&  RV stap achter

1   LV kruis over LV

2   RV stap rechts opzij

3   LV ¼ draai linksom stap links opzij

4   RV ¼ draai linksom stap rechts opzij

5   LV kruis achter RV

&  RV stap rechts opzij

6   LV stap links opzij

7   RV kruis achter LV

&  LV stap links opzij

8   RV stap rechts opzij

Weave R 2, ¼ L toaster,walk fwd2(or full turn),R fwdf, ¼ L pivot

1   LV kruis over RV

2   RV stap rechts opzij

3   LV ¼ draai linksom stap achter(12)

&  RV stap naast LV

4   LV stap voor

5   RV stap voor (of ½ linksom stap achter)

6   LV stap voor ( of ½   linksom stap voor)

7   RV stap voor

8   LV ¼ draai linksom gewicht op LV (9)

 

*** Ending

Dans in muur 7 t/m tel 30 (6) maak een ½ sailor step linksom ,je eindigt dan op de 12 uur muur