BONFIRE HEART

Count 64         Wall 4                Level Intermediate

Choreographer Alison Biggs & peter Metelnick    Intro start after 8 Count

Music Bonfire Heart –James Blunt          uitgelest 12-19 November 2013

Silver Moon
Dancers

R step touch,Lkick ball cross, ½ R hinge turn,L ball cross side

1   RV stap rechts opzij

2   LV tik naast RV

3   LV kick voor

&  LV stap achter

4   RV kruis over LV

5   LV ¼ draai rechtsom stap achter

6   RV ¼ draai rechtsom stap rechts opzij (6)

&  LV stap naast RV

7   RV kruis over LV

8   LV stap links opzij

R touch,kick ball cross, ½L hinge,R touch ball cross ¼ L

1   RV tik naast LV

2   RV kick voor

&  RV stap achter

3   LV kruis over RV

4   RV ¼ draai linksom stap achter

5   LV ¼ draai linksom stap links opzij(12)

6   RV tik naast LV

&  RV stap achter

7   LV kruis over RV

8   RV ¼ draai linksom stap achter (9)

Back rock recover,L shuffle fwd,r rock/recover fwd,R coaster cross

1   LV rock achter

2   RV gewicht terug

3   LV stap voor

&  RV stap naast LV

4   LV stap voor

5   RV rock voor

6   LV gewicht terug

7   RV stap achter

&  LV stap naast RV

8   RV kruis over LV

L side,hold.R together,Lside,R touch, ¾ turn R,R coaster

1   LV stap links opzij

2   Rust

&  RV stap naast LV

3   LV stap links opzij

4   RV stap naast LV

5   RV ¼ draai rechtsom stap voor

6   LV ½ draai rechtsom stap achter

7   RV stap achter

&  LV stap naast RV

8   RV stap voor (6)

 

Tag in muur 5 aan het eind van de 4e muur front wal  voeg de volgende 4 tellen toe

1  RV rock rechts opzij    2    LV gewicht terug

3   RV rock achter            4   LV gewicht terug

En start opnieuw

 

L fwd,hold.R together Lfwdf,R touch fwd,R touch back,

1/4reverse pivot turn,L cross, R back

1   LV stap voor

2   Rust

&  RV stap naast LV

3   LV stap voor

4   RV tik voor

5   RV tik achter

6   RV1/4 draai rechtsom zet hak neer (9)

7   LV kruis over RV

8   RV stap achter

L together,walk fwd x2,R rock/recover fwdf,R back shuffle,L coaster

&  LV stap naast RV

1   RV stap voor

2   LV stap voor,

3   RV rock voor

4   LV gewicht terug

5   RV stap achter

&  LV stap naast RV

6   RV stap achter

7   LV stap achter

&  RV stap naast LV

8   LV stap voor

R fwd, ¼ L pivot turn,R cross shuffle,L side rock recover,L behind side cross

1   RV stap voor

2   ¼ draai linksom (6)

3   RV kruis over LV

&  LV stap links opzij

4   RV kruis over LV

5   LV rock links opzij

6   RV gewicht terug

7   LV kruis achter RV

&   RV stap rechts opzij

8   LV kruis over RV

R side rock recover, ¼ R & R together,L side rock recover, step L together, ¼ R step R fwd,L fwd, ¼ R pivot

Turn ,L cross step

1   RV rock rechts opzij

2   LV gewicht terug

&  RV ¼ draai rechtsom stap naast LV(9)

3   LV rock links opzij

4   RV gewicht terug

&  LV stap naast RV

5   RV ¼ draai rechtsom stap voor

6   LV stap voor,

7   ¼ draai rechtsom

8   LV kruis over RV (3)

 

De dans eindigt in de 7e muur

Dans 56 tellen je staat dan weer op de 12 uur muur