I Can’t Hide

Count 64                       Wall 2                              Level Intermediate

Choreographer Maggie Gallagher                 

Music Loving You Artist Melanie C & Matt Cardle                        17-20 September 2013

Silver Moon
Dancers

Intro 8 counts start on vocals

Walk R L,anchor step,back,cross & walk R L

1   RV stap voor

2   LV stap voor

3   RV kruis achter LV

&  LV stap gewicht op LV

4   RV stap achter

5   LV stap achter

6   RV kruis over LV

&  LV stap achter

7   RV stap voor

8   LV stap voor

Step fwd, ½ L pivot,walk ½ ¼ ,cross,back & cross & heel

1   RV stap voor

2   ½ draai linksom (6)

3   RV stap voor

&  LV ½ draai rechtsom stap achter

4   RV ¼ draai rechtsom stap rechts opzij (3)

5   LV kruis over RV

6   RV stap achter

&  LV stap links opzij

7   RV kruis over LV

&  LV stap achter

8   RV tik hak diagonaal voor

&back, drag ball cross,side,drag ball cross,hold,ball,cross

& RV stap naast LV

1   LV grote stap diagonal links achter

2   RV sleep naar LV

&  RV stap naast LV

3   LV kruis over RV

4   RV grote stap rechts opzij

5   LV sleep naar RV

&  LV stap naast RV

6   RV Kruis over LV

7   Rust

&  LV stap links opzij

8   RV kruis over LV

Hold, ¼ ball,walk R L, ½ R pivot,full turn,shuffle fwd

1   Rust

&  LV ¼ draai linksom stap naast RV

2   RV stap voor (12)

3   LV stap voor

4   ½ draai rechtsom (6)

5   LV ½ draai rechtsom stap achter

6   RV ½ draai rechtsom stap voor

7   LV stap voor

&  RV stap naast LV

8   LV stap voor

 

Side,cross rock,chasseL,hold & side

1   RV sleep diagonaal naar rechts opzij

2   LV rock gekruist over RV

3   RV gewicht terug

4   LV stap links opzij

&  RV stap naast LV

5   LV stap links opzij

6   Rust

&  RV stap naast LV

7   LV stap links opzij

Rock back side x2,heel,heel,kick ball cross,side

8   RV rock achter draai body rechts diagonal

&  LV gewicht terug

1   RV stap rechts opzij (6)

2   LV rock achter draai body diagonaal links

&  RV gewicht terug

3   LV stap links opzij

4-5   RV tik teen diagonaal rechts voor zet hak 2x neer

     bump heupen op en neer gewicht blijft op links (7.30)

6   RV kick voor

&  RV stap naast LV

7   LV kruis over RV

8   RV stap rechts opzij (6)

Heel ,heel,kick ball cross,side,touch,side rock cross

1-2   LV tik teen diagonal links voor zet hak 2x neer

     bump heupen op en neer gewicht blijft op rechts(4.30)

3   LV kick voor

&  LV stap naast RV

4   RV kruis over LV

5   LV stap links opzij

6   RV tik naast LV (6)

7   RV rock rechts opzij

&  LV gewicht terug

8   RV kruis over LV

Jump out,hold,jump back,hold,jump back, ½ L,step

½ pivot

&  Spring links opzij

1   Spring rechts opzij

2   Rust

&  Spring links achter

3   Spring rechts achter

4   Rust

&  Spring links achter

5   RV stap achter

6   LV ½ draai linksom stap voor

7   RV stap voor

8   ½ draai linksom (6)

 

Tag: 4 tellen aan het eind van de eerste muur

1   Prissy walk rechts

2   Hold

3   Prissy walk left

4   Rust