A Liquid Lunch

Wall 4 Counts 64 & 2 restarts Level Intermediate

Choreographer Francien Sittrop Music Liquid Lunch by Caro Emerald

Silver Moon
Dancers

Charleston touch,step bkw,coaster step,kick ball step,jump,cross

1 RV tik voor met een zwaai

2 RV stap achter

3 LV stap achter

& RV sluit naast LV

4 LV stap voor

5 RV kick voor

& RV zet neer

6 LV stap voor

&7 Jump op beide voeten diag.naar links en buig je knieen

8 RV kom omhoog en kruis over LV

turn R, turn R,step fwd, turn R,kick ball cross,

side,cross,side

1 LV draai rechtsom stap achter

2 RV draai rechtsom stap voor (9)

3 LV stap voor

& draai rechtsom

4 LV kruis over RV

5 RV kick voor

& RV zet neer

6 LV kruis over RV

& RV stap rechts opzij

7 LV kruis over RV

8 RV stap rechts opzij

Sailor step,sailor turn R,full turn L,coster step

1 LV kruis achter RV

& RV stap opzij

2 LV stap opzij

3 RV kruis met draai rechtsom achter LV

& LV stap naast RV

4 RV stap voor (3)

5 draai linksom

6 RV draai linksom stap achter (3)

7 LV stap achter

& RV sluit naast LV

8 LV stap voor

Out out,rock recover,kick ball step,together,step fwd,

hitch & bump

1 RV stap uit rechts voor

2 LV stap uit links voor

3 RV kleine jump achter linker hak omhoog(of rock step

4 LV gewicht terug

5 RV kick voor

& RV zet neer

6 LV stap voor

& RV stap naast LV

7 LV stap voor

8 RV hich en bump rechter heup

 

 

Walks fwd,kick fwd,step bkw,walks bkw,coaster step

1 RV stap voor

2 LV stap voor

3 RV kick voor

4 RV stap achter

5 LV stap achter

6 RV stap achter

7 LV stap achter

& RV sluit naast LV

8 LV stap voor ***restart muur 2

Rock recover,behind side cross x2

1 RV rock rechts opzij

2 LV gewicht terug

3 RV kruis achter LV

& LV stap opzij

4 RV kruis over LV

5 LV rock links opzij

6 RV gewicht terug

7 LV kruis achter RV

& RV stap opzij

8 LV kruis over RV*** restart muur 4

Vaudeville,step fwdf,heel split,coaster step,together

step fwd,scuff hitch

1 RV kruis over LV

& LV stap achter

2 RV tik hak voor

& RV stap naast LV

3 LV stap voor

&4 Swivel beide hakken uit en in (gewicht eindigt op RV)

5 LV stap achter

& RV sluit naast LV

6 LV stap voor

& RV stap naast LV

7 LV stap voor

8 RV scuff en hef knie omhoog

L with hip bumps, L with hip bumps,prissy walks fwf

step fwd, pivot turn L

1 RV draai linksom tik teen opzij heup naar rechts

& Bump heup naar links

2 Bump heup naar rechts (12)

3 LV draai linksom tik teen opzij heup naar links (9)

& Bump heup rechts

4 Bump heup links

5 RV kruis over LV

6 LV kruis over RV

7 RV stap voor

8 draai linksom (3)

Restarts muur 2 na tel 40 Muur 4 na tel 48

Einde Laatste muur eidigt op de voor muur bij tel 64 loop gewoon door met rechts en links

 

28 31 Mei 2013