LIMBO

              Count 64                       Wall 4                Level Intermediate

Choreographer Dwight Meesen        Music: Limbo by Daddy Yankee

Silver Moon
Dancers

Samba steps x2,Jazz Box Cross

1   RV kruis over LV

&  LV rock links opzij

2   RV gewicht terug

3   LV kruis over RV

&  RV rock rechts opzij

4   LV gewicht terug

5   RV kruis over LV

6   LV stap achter

7   RV stap rechts opzij

8   LV kruis over RV

Step right,together,chasse R,step L,together,chasse L

1   RV stap rechts opzij

2   LV stap naast RV

3   RV stap rechts opzij

&  LV stap naast RV

4   RV stap rechts opzij

5   LV stap links opzij

6   RV stap naast LV

7   LV stap links opzij

&  RV stap naast LV

8   LV stap links opzij

***restart vanaf hier in de 3de en 6de muur (12)

Cross  rock R,recover,chasse R,cross rock L, ¼ chasse L

1   RV rock gekruist over LV

2   LV gewicht terug

3   RV stap rechts opzij

&  LV stap naast RV

4   RV stap rechts opzij

5   LV rock gekruist over RV

6   RV gewicht terug

7   LV stap links opzij

&  RV stap naast LV

8   LV ¼ draai linksom stap voor(9)

Paddle ¼ turn L,paddle ¼ turn L,jazz box

1   RV stap voor

2   Paddle ¼ draai linksom (6)

3   RV stap voor

4   Paddle ¼ draai linksom (3)

5   RV kruis over LV

6   LV stap achter

7   RV stap rechts opzij

8   LV stap voor

 

Walk fwd x2,shuffle fwd,bump hips fwd,back,shuffle fwd

1   RV stap voor

2   LV stap voor

3   RV stap voor

&  LV sluit naast RV

4   RV stap voor

5   Bump heup naar voor

6   Bump heup naar achter

7   LV stap voor

&  RV sluit naast LV

8   LV stap voor

Rock fwd R,recover,shuffle ½ turn R,pivot ½ turn R,

Kick ball cross

1   RV rock voor

2   LV gewicht terug

3   RV ¼ draai rechtsom stap rechts opzij

&  LV stap naast RV

4   RV ¼ draai rechtsom stap voor(9)

5   LV stap voor

6  ½ draai rechtsom (3)

7   LV kick voor

&  LV stap op bal v/d voet

8   RV kruis over LV

L side mambo,R side mambo, step, kickcoaster step

1   LV rock links opzij

&  RV gewicht terug

2   LV stap naast RV

3   RV rock rechts opzij

&  LV gewicht terug

4   RV stap naast LV

5   LV stap voor

6   RV kick voor

7   RV stap achter

&  LV stap naast RV

8   RV stap voor

Rock fwd L, shuffle ½ turn L, paddle ¼ L, paddle ¼ L

1   LV rock voor

2   RV gewicht terug

3   LV ¼ draai linksom stap opzij

&  RV sluit naast LV

4   LV ¼ draai linksom stap voor(9)

5   RV stap voor

6   Paddle ¼ linksom(6)

7   RV stap voor

8   Paddle ¼ linksom (3)