MAVEROCKIN’

Count 64         Wall 2                Level Easy Intermediate            Choreographer Gaye Teather            

Music As Long As There’s Loving Tonight                           Artist The Mavericks

             

Silver Moon
Dancers

32 Count intro start on vocals

R lock step fwd,hold,step pivot ¼ turn R,cross,hold

1   RV stap voor

2   LV lock achter RV

3   RV stap voor

4  Rust

5   LV stap voor

6   ¼ draai rechtsom

7   LV kruis over RV

8   Rust (3)

¼ turn L,hold,1/2 turn L,hold,step pivot ½ turn L,

Step,hold

1   RV ¼ draai linksom stap achter

2   Rust en klik vingers of klap

3   LV ½ draai linksom stap voor

4   Rust en klik vingers of klap

5   RV stap voor

6   ½ draai linksom

7   RV stap voor

8   Rust (12)

L side rock,cross,side,side,cross,hold

1   LV rock links opzij

2   RV gewicht terug

3   LV kruis over RV

4   RV stap rechts opzij

5   LV kruis achter RV

6   RV stap rechts opzij

7   LV kruis over RV

8   Rust

R side rock,cross,hold,side L,heel/toe swivels

1   RV rock rechts opzij

2   LV gewicht terug

3   RV kruis over LV

4   Rust

5   LV stap links opzij

6   RV swivel hak naar links

7   RV swivel teen naar links

8   RV swivel hak naar links

(voeten zijn nu samen gewicht nog steeds op links)

 

Reverse rocking chair,back rock,step,brush

1   RV rock achter

2   LV gewicht terug

3   RV rock voor

4   LV gewicht terug

5   RV rock achter

6   LV gewicht terug

7   RV stap voor

8   LV veeg over de vloer naar voor

Step,brush x2 walking ½ turn R,L lock step fwd,hold

1   LV ¼ draai rechtsom stap voor

2   RV veeg over de vloer naar voor

3   RV ¼ draai rechtsom stap voor

4   LV veeg over de vloer naar voor (6)

5   LV stap voor

6   RV lock achter LV

7   LV stap voor

8   Rust

Fwd rock,back,kick,back,kick,back,kick

1   RV rock voor

2   LV gewicht terug

3   RV stap achter,

4   LV kick over RV

5   LV stap achter

6   RV kick over LV

7   RV stap achter

8  LV kick voor

Option: knip of klap bij de kicks

L coaster step,stomp,Right & Left swivets

1   LV stap achter

2   RV stap naast LV

3   LV stap voor

4   RV stomp naast LV

5-6 Met gewicht op bal van de LV en hak van RV

      swivel tenen van beide voeten naar rechts en terug

      naar het midden

7-8 Met gewicht op bal van de RVen hak van LV

      swivel tenen van beide voeten naar links en terug

      naar het midden

Optie tel 5-8 Heel splits x2

Tag in muur 3 en 5 op de 6 uur muur

Herhaal de swivets op tel 5-8