Love Don’t Run

4 Wall high intermediate line dance   Intro: 8 count

Silver Moon
Dancers

Side,rock recover, turn 1/8 ,step, ½  step,

½  step, ½ run back back

1   LV stap links opzij

2   RV rock gekruist achter LV

&  LV gewicht terug

3   RV 1/8 draai rechtsom  stap voor( 1)

4   LV stap voor

& ½ draai rechtsom

5   LV stap voor(7)

6   RV stap voor

&  ½ draai linksom

7   RV ½ draai linksom stap achter (7)

     (gewicht op RV

8   LV stap achter(run)

&  RV stap achter(run)

Step/sweep,sailor ¼ sway,sway,sway,cross/

sweep,cross,side,behind,hitch, ¼ kick.step

1   LV stap naast RV  sweep RV van voor naar

     achter

2   RV kruis achter LV

&  LV stap links opzij draai naar 6uur

3   RV stap rechts opzij sway heup naar rechts

4   LV sway heup naar links

&  RV sway heup naar rechts

5   LV kruis over RV en sweep RV van achter

     naar voor

6   RV kruis over LV

&  LV stap links opzij

7   RV kruis achter LV

     (draai je body diag rechts)

8   LV hich diag.(buig rechter knie)

&  LV ¼ draai linksom kick voor

1   LV stap voor(3)

**** restart muur 3

Step, ½  step , ½ , ¼ cross,lunge,recover,

Cross, unwind,side

2   RV stap voor

&  ½ draai linksom

3   RV stap voor

4   LV ½ draai rechtsom stap achter

&  RV ¼ draai rechtsom stap rechts opzij

5   LV kruis over RV(6)

6   RV lunge rechts opzij

7   LV gewicht terug

8   RV kruis over LV

&  hele draai linksom (gewicht op LV)

1   RV stap rechts opzij

Sweep /sailor ½ cross,side,cross, ¼ , ½ rock recover,fwd,prep.spiral left

2   LV sweep van voor naar achteren    kruis met ¼ draai linksom achter RV

&  RV ¼ draai linksom stap rechts opzij

3   LV kruis over RV

&  RV stap rechts opzij

4   LV kruis over RV

5   RV ¼ draai rechtsom stap voor

6   LV ½ draai rechtsom stap achter

7   RV rock achter

&  LV gewicht terug

8   RV stap voor

&  Maak een hele spiraal draai linksom

     Op de bal v/d rechter voet (9)

In muur 1 &2 aan het eind van de spiraal draai 2 tellen rust tik de LV naar voor om de dans opnieuw te starten