OOH AAH BORRIQUITO

2 wall inprover line dance                       Intro: 64 counts

Silver Moon
Dancers

Toe struts,step side,together,step side,hold

1   RV tik teen rechts opzij

2   RV zet hak neer

3   LV tik teen gekruist over RV

4   LV zet hak neer

5   RV stap rechts opzij

6   LV sluit naast RV

7   RV stap rechts opzij

8   Rust

Toe struts,step side,together, ¼ turn left,hold

1   LV tik teen links opzij

2   LV zet hak neer

3   RV tik teen gekruist over LV

4   RV zet hak neer

5   LV stap links opzij

6   RV stap naast LV

7   LV ¼ draai linksom stap voor

8   Rust

Roll hips anti clockwise ½ turn left

1-8 RV stap voor rol heupen met een ½

     draai linksom

R.lock step fwd,scuff, L lock step fwd,scuff

1   RV stap voor

2   LV kruis achter RV

3   RV stap voor

4   LV veeg over de vloer naar voor

5   LV stap voor

6   RV kruis achter LV

7   LV stap voor

8   RV veeg over de vloer naar voor

Mambo right & left

1   RV rock voor

2   LV gewicht terug

3   RV stap achter

4   Rust

5   LV rock achter

6   RV gewicht terug

7   LV stap voor

8   Rust

Pivot turn left,step fwd,hold,L.lock step,hold

1   RV stap voor

2    ½ draai linksom

3   RV stap voor

4   Rust

5   LV stap voor

6   RV kruis achter LV

7   LV stap voor

8   Rust

Side mambo right & left with holds

1   RV rock rechts opzij

2   LV gewicht terug

3   RV stap naast LV

4   Rust

5   LV rock links opzij

6   RV gewicht terug

7   LV stap naast RV

8   Rust

Pivot turn left,step fwd,hold,step ¼ cross,hold

1   RV stap voor

2    ½ draai linksom

3   RV stap voor

4   Rust

5   LV stap voor*****

6    ¼ draai rechtsom

7   LV kruis over RV

8   Rust

 

Tag: aan het eind van de 8e muur

         Sway heupen rechts en links

Ending:in de 9e muur verander de laatste 4 tellen in

5   LV  ¼ draai rechtsom  stap achter

6   RV ¼ draai rechtsom stap rechts opzij

7   LV stap voor

8   Rust

Muziek :LOS FERNANDOS

Titel  :BORRIQUITO

BPM  :

Tellen :64

Choreograaf :LESLEY CLARK

Bewerkt door: B.Beekers

Datum:27 Juni- 1 Juli 2008