GET ON THE BUS

4 wall line dance                                     Start 32tellen na heavy beat

Silver Moon
Dancers

Step bkw, ¼ turn left, ½ turn left,coaster step,step fwd,chasse diagonal

1    RV stap achter

2    LV ¼ draai linksom zet voor

3    RV ½ draai linksom zet achter

4    LV stap achter

&   RV sluit naast LV

5    LV stap voor

6    RV stap voor

7    LV stap diag. links voor

&   RV sluit naast LV

8    LV stap voor

Jazz box with ¼ turn right,jumps

1    RV kruis over LV

2    LV stap achter

3    RV ¼ draai rechtsom zet voor

4    LV stap voor

5    RV spring voor

6    Spring op beide voeten voor

7    RV spring voor

&   RV spring voor

8    Spring op beide voeten voor

Step ,rock step,step bkw, ¼ turn right,toe touches fwd & bkw,knee pops

1    RV stap voor

2    LV rock voor

3    RV gewicht terug

(handmovements:sla linkervuist op rechtervuist en daarna rechtervuist op linkervuist)

4    LV stap achter

&   RV ¼ draai rechtsom zet opzij

5    LV tik teen voor

6    LV tik teen achter

7    LV stap voor

&   Beide hakken omhoog

8    Beide hakken omlaag

 

Coaster step, step out-out,hand movements,side touches

1    LV stap achter

&   RV sluit naast LV

2    LV stap voor

3    RV stap rechts voor

4    LV stap links voor

5    Maak met beide handen boven een lus beweging

&   Hef rechter knie omhoog

6    Klap met beide handen onder rechter

knie

&   RV zet neer

7    LV tik teen opzij

&   LV stap naast RV

8    RV tik teen opzij(Handmovements:

wijs eerst met LA naar rechts

en dan met RA naar links)

 

            Muziek valt op het laatst weg.

            stop dan met dansen,na een paar tellen

            begin je weer bij de 12e muur opnieuw

            met de dans.

 

Muziek :Devin the Dude

Titel  :Double Dutch Bus

BPM  :

Tellen :32

Choreograaf :GUYTON MUNDY

Bewerkt door: B.Beekers

Datum:Januari 2008