PRISON BREAK

4 WALL LINE DANCE                                    Start :na 32 counts

Silver Moon
Dancers

Heel strut, side rock ,heel strut,side rock .

1   RV tik hak voor

2   RV zet hak neer

3   LV rocklinks opzij

4   RV gewicht terug

5   LV tik hak voor

6   LV zet hak neer

7   RV rock rechts opzij

8   LV gewicht terug

Cross,hold,step bkw,side,cross,hold,rock step with ¼ turn left

1   RV kruis voor LV

2   Rust

3   LV stap achter

4   RV stap opzij

5   LV kruis voor

6   Rust

7   RV rock opzij

8   LV ¼ draai linksom ,gewicht terug (9)

Step ,hold,step,pivot turn right, step, hold ,2 runs

1   RV stap voor

2   Rust

3   LV stap voor

4   ½ draai rechtsom(3)

5   LV stap voor

6   Rust

7   RV stap voor

8   LV stap voor

Step,touch,step touch,rock fwd,run bkw

1   RV stap voor

2   LV tik naast RV

3   LV stap voor

4   RV tik naast LV

5   RV rock voor

6   LV gewicht terug

7   RV stap achter

8   LV stap achter

Big step bkw,hold,rock step bkw,2 toe struts.

1   RV grote stap achter

2   Rust

3   LV rock achter

4   RV gewicht terug

5   LV tik teen voor

6   LV zet hak neer

7   RV tik teen voor

8   RV zet hak neer

Lindy rock step,kick,step, rock step,kick,step.

1   LV rock achter (lichaam schuin Rechts)

2   RV gewicht terug (4.30)

3   LV kick schuin rechts voor

4   LV stap iets voor

5   RV rock voor (lichaam schuin links)

6   LV ¼ draai linksom, gewicht terug (1.30)

7   RV kick voor

8   RV stap op de plaats(12)

 

    Diag.step,touch,touch out in,diag.step touch,

    touch out in.

1   LV stap schuin links voor

2   RV tik naast LV

3   RV tik rechts opzij

4   RV tik naast LV

5   RV stap schuin rechts voor

6   LV tik naast RV

7   LV tik links opzij

8   LV sluit

    Kick behind side cross,kick behind side cross ¼

    turn right

1   RV kick schuin rechts voor

2   RV kruis achter LV

3   LV stap links opzij

4   RV kruis voor LV

5   LV kick schuin links voor

6   LV kruis achter

7   RV ¼ draai rechtsom,stap voor

8   LV stap voor(3)

Muziek :The Blues Brothers

Titel  :Jailhouse Rock

BPM  :

Tellen :64

Choreograaf : Rachael McEnaney

Bewerkt door: B.Beekers

Datum:29Febr.2-4 Maart