Amor de Hielo

4 wall line dance

Silver Moon
Dancers

Rock step fwd,triple full turn right,rock step fwd,

coaster cross.

1     RV rock voor

2     LV gewicht terug

3     RV ½ draai rechtsom

&    LV sluit naast RV

4     RV ½ draai rechtsom

5     LV rock voor

6     RV gewicht terug

7     LV stap achter 

&    RV sluit naast LV

8     LV kruis over RV

Side, together,chasse right, cross rock,chasse left

1     RV stap rechts opzij

2     LV stap naast RV (gebruik heupen)

3     RV stap rechts opzij

&    LV sluit naast RV

4     RV stap rechts opzij

5     LV kruis over RV

6     RV gewicht terug

7     LV stap links opzij

&    RV sluit naast LV

8     LV stap links opzij

Weave left with touch,weave right with touch.

1     RV kruis over LV

2     LV stap links opzij

3     RV kruis achter LV

4     LV tik teen links opzij

5     LV kruis over RV

6     RV stap rechts opzij

7     LV kruis achter RV

8     RV tik teen rechts opzij

Modified monterey ½ turn 2x,touch in, step out.

1     RV ½ draai rechtsom sluit naast LV

2     LV tik teen links opzij

3     LV stap naast RV

4     RV tik teen rechts opzij

5     RV ½ draai rechtsom sluit naast LV

6     LV tik teen links opzij

7     LV tik teen naast RV

8     LV stap links opzij(gewicht op LV)

**** Restart in de 3e muur

Jazz box,jazz box ¼ turn right

1     RV kruis over LV

2     LV stap achter

3     RV stap rechts opzij

4     LV stap naast RV

5     RV kruis over LV

6     LV stap achter

7     RV  ¼ draai rechtsom stap opzij

8     LV stap naast RV

Step fwd ,slide,hip bumps x2,step bkw,slide,hip bumps x2

1     RV grote stap naar voor

2     LV sleep bij en tik naast RV

3     Duw heupen naar links

&    Duw heupen naar rechts

4     Duw heupen naar links(Gewicht op RV)

5     LV grote stap achter

6     RV sleep bij en tik naast LV

7     Duw heupen naar rechts

&    Duw heupen naar links

8     Duw heupen naar rechts( gewicht op LV)

        Side ,touch diagonal x2 ,kick ball cross 2x,diagonal

1     RV stap rechts opzij

2     LV tik teen links diagonal(draai lichaam mee)

3     LV stap links opzij

4     RV tik teen rechts diagonal (draai lichaam  mee)

5     RV kick diagonal naar rechts

&    RV stap rechts opzij

6     LV kruis over RV

7     RV kick diagonal naar rechts

&    RV stap rechts opzij

8     LV kruis over RV

         Side rock,cross shuffle, ¼ turn right 2x,shuffle .

1     RV rock rechts opzij

2     LV gewicht terug

3     RV kruis over LV

&    LV stap links opzij

4     RV kruis over LV

5     LV ¼ draai rechtsom stap achter

6     RV ¼ draai rechtsom stap voor

7     LV stap voor

&    RV stap naast LV

8     LV stap voor

 

Tag: aan het eind van muur 1 & 4

1-4 bump heupen rechts,links,rechts,links.

 

Restart 3e muur naar tel 32

 

Ending : muur 8

Dans tot tel 14,verander de chasse links  voor een shuffle 

 1/2 draai linksom. Je eindigt met je gezicht naar de

start muur

 

Muziek :David Civera

Titel  :Amor de Hielo

BPM  :

Tellen :64-4

Choreograaf: Debbie Ellis

Bewerkt door: B.Beekers

Datum: 30 oktober-2-4 november