DON’T PUSH ME

4 Wall line dance                                     Intro:16 counts(9sec.)

Silver Moon
Dancers

Touch,step,heel tap, ¼ turn right,ball-step,

walks fwd.

      1    RV tik teen naast LV

&   RV zet hak neer

2    LV zet hak voor(12)

3    LV gewicht op LV draai ¼ rechtsom

&   RV stap op bal v/d voet achter

4    LV stap voor(3)

****Restart wall 7 gezicht op 12 uur

5    RV stap voor

6    LV stap voor

7    RV stap voor

&   LV gewicht terug

8    RV stap achter en til linker teen v/d grond

(Linker hak blijft op de grond)

Walks bkw.with heel grinds,ball-step,touch,

ball-step,right stomp

      1    LV stap achter,RV draai tenen naar buiten

            met je hak op de vloer

      2    RV stap achter,LV draai tenen naar buiten

            met je hak op de vloer

      3    LV stap achter,RV draai tenen naar buiten

             met je hak op de vloer

      &   RV stap achter,LV draai tenen naar buiten

            met je hak op de vloer

      4    LV stap achter,RV draai tenen naar buiten

             met je hak op de vloer

      &   RV stap op bal v/d voet achter

      5    LV stap voor

      6    RV tik naast LV

      &   RV stap op bal v/d voet achter

      7    LV stap voor

      &   RV stamp naast LV

      8    RV stamp naast LV

Travelling swivels right,drag,ball-cross, ¼ turn right,1/4 turn right with side rock

1    RV draai teen naar rechts buiten

&   RV swivel hak naar rechts

2    RV draai tenen naar rechts buiten

3    RV sleep naast LV

&   RV kruis achter LV

4    LV kruis over RV

5    RV trek rechter knie op

      &   RV stap rechts opzij

      6    LV kruis over RV

      7    RV draai ¼ rechtsom stap naar rechts

      &   LV draai ¼ rechtsom rock naar links

      8    RV gewicht terug(9)

Left cross rock,right cross rock,step left,

Full paddle turn left

1    LV kruis voor RV

2    RV rock rechts opzij

&   LV gewicht terug

3    RV kruis voor LV

4    LV rock links opzij

&   RV gewicht terug

5    LV stap voor

&6&7&8 Hele paddle turn

eindig met RV tik rechts opzij

      TAG:8 tellen aan het eind van de 2e muur

                Gezicht op 6 uur

      Right cross,back left,side right,cross left,

      Back right,back left,right jazz with ¼ turn

      Right

1    RV kruis over LV

2    LV stap achter

&   RV stap rechts opzij

3    LV kruis over RV

4    RV stap achter

&   LV stap achter

5    RV kruis over LV

6    LV ¼ draai rechtsom stap achter

7    RV stap rechts opzij

8    LV stap voor (9)

 

      Ending :facing frontwall

1    RV tik naast LV

&   RV stap naast LV

2    LV zet hak voor

&   LV stap naast RV

3    RV kruis over LV

4    Hele draai linksom

5    Duw beide handpalmen naar voor

Muziek :Sweetbox

Titel  :Don’t push me

BPM  :

Tellen :32 tellen +tag 8 tellen

Choreograaf: Maggie Gallagher

Bewerkt door: B.Beekers

Datum: 28 September