Kung fu fighting

1wall line dance                                                       intro 16 tellen

Sequence:AABC,AABC,TAG:first 16 counts of B &4 exstra counts:step fwd right,pivot turn left x2

 

PART C

Heel,toe,heel,step x2

1. RV hak voor

2. RV tik teen achter

3. RV hak voor

4. RV zet naast LV

5. LV hak voor

6. LV tik teen achter

7. LV hak voor

8. LV zet naast RV

         Heel,toe x2,touch x4

1-2  RV hak voor

3-4  RV tik teen achter

5.    RV tik teen voor

6.    RV tik teen rechts opzij

7.    RV tik teen achter

8.    RV tik teen rechts opzij

         Step, kick x4 fwd,arms punch up & down with

         close fist

1. RV stap voor,beide armen gekruist voor borst

2. LV kick uit naar links,Beide armen in V omhoog

3. LV stap voor,beide armen gekruist voor borst

4. RV kick uit naar rechts,beide armen omlaag en

    naar buiten

5-6 Herhaal stap 1-2

7-8 Herhaal stap 3-4

          Sailor step x4(moving bkw)

1. RV stap achter & LV stap achter

2. RV stap rechts opzij

3. LV stap achter & RV stap achter

4. LV stap links opzij

5-6 Herhaal stap 1&2

7-8 Herhaal 3&4

  

        TAG: side touch x2,side ,behind, ¼ turn right fwd,

                    Together

1. RV stap rechts opzij

2. LV tik diagonaal links

3. LV stap links opzij

4. RV tik diagonaal rechts

5. RV stap rechts opzij

6. LV stap naast RV

7. RV ¼ draai rechtsom stap voor

8. LV stap naast RV(3)

Herhaal dit blokje nog 3x  6-9-12 uur

         Pivot turn 2x

                1-2 RV stap voor, ½ draai linksom

                3-4 RV stap voor, ½ draai linksom (12)

 

 

PART A

Walk fwd,kick,walk bkw,together,step

       1. RV stap voor

       2. LV stap voor

       3. RV stap voor

       4. LV kick voor,R ar m naar voor met met gesloten

           Vuist

       5. LV stap achter

       6. RV stap achter

       7. LV stap ach ter & RV stap naast LV

8. LV stap op de plaats

Herhaal stap 1-8

Side,hold, 1/2turn side hold x2,together,step-Arms close fist

1. RV stap rechts opzij,L arm naar voor op borst hoogte en R arm  rechts opzij

2. Rust

3. LV ½ draai linksom stap links opzij,R arm op borst hoogte en L.arm links opzij

4. Rust (6.00)

5. RV ½ draai linksom en stap rechts opzij,L arm op borst hoogte en L arm links opzij

6. Rust(12)

7. LV stap naast RV (ar m en als in tel 3-5)

8. RV stap op de plaats

Herhaal 1-8 maar nu met LV beginnen

 Part B

Weave ,kick,behind,side,cross

1. RV stap opzij

2. LV kruis achter RV

3. RV stap opzij

4. LV kruis over RV

5. RV kick rechts opzij

6. RV kruis achter LV

7. LV stap links opzij

8. RV kruis over LV

Herhaal 1-8 maar nu met LV beginnen

********

Rolling vine,clap x2

1. RV ½ draai rechtsom stap rechts opzij

2. LV ½ draai linksom stap links opzij

3. RV stap rechts opzij

4. LV tik naast RV en klap in handen

5. RV ½ draai rechtsom LV stap links opzij

6. RV ½ draai linksom stap rechts opzij

7. LV stap links opzij

8. RV tik naast LV en klap in handen

Kick, ½ turn left flick,shuffle fwd x2

1. RV kick voor

2. LV ½ draai linksom,RV schop voet achter(6)

3. RV stap voor ,LV stap naast RV

4. RV stap voor

5. LV kick voor

6. RV ½ draai rechtsom,LV schop voet achter (12)

7. LV stap voor,RV stap naast LV

8. LV stap voor

 

 

 

 

Muziek :Techno Fatboy Slim

TITEL :Kung fu fighting

Tellen :A 32 B32 C32 TAG 36

Bron   : Winnie yu(dance pooh)

Bewerkt door: B.Beekers

Datum:17-8-2007

Silver Moon
Dancers