CARA  MIA

2 WALL LINE DANCE  start :bij whose gonna love you(20 sec.)

Cross,step,behind side cross, ¼  turn left,step pivotturn left, ¼ turn left

       1. RV kruis over LV

         2. LV stap links opzij

         3. RV kruis achter LV

         & LV stap opzij

       4. RV kruis voor LV

       5. LV ¼ draai linksom stap voor

       6. RV stap voor

       7. RV& LV ½ draai linksom

       8. RV ¼ draai linksom stap opzij(12)

Cross rock, chasse,cross,side step, ¼ turn right side,cross

1. LV kruis voor RV

2. RV gewicht terug

3. LV stap links opzij

& RV stap naast LV

4. LV stap links opzij

5. RV kruis over LV

6. LV stap links opzij

7. RV ¼ draai rechtsom stap opzij

8. LV kruis over RV

Side step, ¼ turn left,cross,side step,rock step bkw, ¼ turn left shuffle bkw

1. RV stap opzij

2. LV ¼ draai linksom stap opzij

3. RV kruis over LV

4. LV stap links opzij (12)

5. RV stap achter

6. LV gewicht terug

7. RV ¼ turn linksom stap achter

& LV stap naast RV

8. RV stap achter

 ½ turn left,step, ¼ turn left,cross,side rock,

¼ turn left shuffle bkw.

1. LV ½ draai linksom stap voor

2. RV stap voor

3. ¼ draai linksom

4. RV Kruis over LV(12)

5. LV stap opzij

6. RV gewicht terug

7. LV ¼ draai linksom stap achter

& RV stap naast LV

8. LV stap achter

 

 

Touch fwd,touch side, right ball step,step fwd,touch fed,touch side,left ball step,step fwd

1. RV tik voor

2. RV tik rechts opzij

& RV sluit op bal van voet naast LV

3. LV kleine stap voor

4. RV stap voor

5. LV tik voor

6. LV tik links opzij

& LV sluit op bal van voet naast RV

7. RV kleine stap voor

8. LV stap voor

Rock step fwd,together,heel fwd,      together,toe touch,together,step bkw,

Heel fwd,hold,together,step, ¼ turn left

1. RV stap voor

2. LV gewicht terug & RV stap naast LV

3. LV tik hak voor & LV stap naast RV

4. RV tik teen naast LV & RV kleine pas

    naar achter

5. LV tik hak voor

6. Rust

& LV stap naast RV

7. RV stap voor

8. ¼ draai linksom(6)

TAG:ACHTER ELKE 2E MUUR (je start en eindigd de tag in de begin muur)

Cross rock,together,cross rock,together,step, pivot turn, walk,walk(off full turn)

1. RV kruis over LV

2. LV gewicht terug & RV stap naast LV

3. LV kruis over RV

4. RV gewicht terug & LV stap naast RV

5. RV stap voor

6. RV & LV ½ draai linksom

7. RV stap voor

8. LV stap voor

Herhaal  1-8  en sluit die af met een jazz box

Muziek :Mans Zelmerlow

Titel  :Cara Mia

Tellen :48-20

Bron   : The dance factory UK

Bewerkt door: B.Beekers

Datum:

Silver Moon
Dancers