LOLLIPOP

4 WALL LINE DANCE          START NA 28 TELLEN

Heel dig, kick ball touch & switch with heel dig,hook,step ,sailor ¼ turn left

2. RV tik hak voor

3. RV schop voor

&  RV zet neer

4. LV teen tik links opzij

&  LV stap naast RV

5. RV  tik hak rechts opzij

&  RV hoek achter LV

6. RV stap rechts opzij

7. LV kruis achter RV

&  RV ¼ draai linksom stap opzij

8. LV stap voor

 

Pivot turn left,toe, heel, cross,

diagonal lockstep bkw,side,

step fwd

1. RV stap voor

2. RV + LV ½ draai linksom

3. RV tik teen naar links ingedraaid

    naast LV

&  RV tik hak diagonaal rechts

    voor

4. RV kruis over LV

5. LV stap diagonaal links achter

&  RV kruis over LV

6. LV stap diagonaal links achter

7. RV stap rechts opzij

8. LV stap voor

 

Walk x2,pivot turn left,step, ball, step,

Walk,sailor step ½ turn right

1. RV stap voor

2. LV stap voor

3. RV stap voor

&  RV +LV ½ draai linksom

4. RV stap voor

&  LV stap op bal v/d voet naast RV

5. RV stap voor

6. LV stap voor

7. RV ¼ draai rechtsom en zet achter

    LV

    &  LV ¼ draai rechtsom en zet

    links opzij

8. RV stap voor

 

Ball step,walk step, ¼  turn left & cross shuffle, ¼ turn, ¼ turn left, ½ turn left,

coaster step

 

&  LV stap op bal v/d voet naast RV

1. RV stap voor

2. LV stap voor

3. RV stap voor

&  LV ¼ draai linksom

4. RV kruis over LV

&  LV stap links opzij

5. RV kruis over LV

6. LV ¼ draai linksom stap voor

7. RV ½ draai linksom stap achter

8. LV stap achter

&  RV stap naast LV

1. LV stap voor

Muziek :MIKA

Titel  :LOLLIPOP

BPM  :

Tellen :32

Bron   : KATE SALA

Bewerkt door: B.Beekers

Datum:7-9 FEB.2007