SLOWLY,GENTLY.SOFTLY

Count 32               Wall 2                    Level Intermediate

Choreographer Gary O’Reillly

Music Despacito (remix) by Luis Fonsi & Daddy Yankee

Uitgelest 30 Mei en 2 Juni 2017

 

Silver Moon
Dancers

Intro 16 counts starting on the lyric “are”

 

Walk fwd R,L mambo fwd,R coaster cross,

L side rock cross ,R side cross rock

 

1   RV stap voor

2   LV stap voor

&  RV gewicht terug

3   LV Stap achter

4   RV stap achter

&  LV stap naast RV

5   RV kruis over LV

6   LV rock links opzij

&  RV gewicht terug

7   LV kruis over RV

&  RV rock  rechts opzij

8   LV gewicht terug

&  RV kruis over LV

 

L side,close together,R side,close together,

¼ close together,touch & heel &

 

1   LV stap links opzij

2   RV sluit naast LV

&  LV stap op de plaats

3   RV stap rechts opzij

4   LV sluit naast RV

&   RV stap op de plaats

5   LV ¼ rechtsom stap links opzij

6   RV stap naast LV

&  LV stap op de plaats (3)

7   RV tik teen naast LV

&  RV stap naast LV

8   LV tik hak voor

&  LV stap  naast RV

 

R cross back,side,L cross back,together,

Step lock,ball ¼ ,ball ¼ ,ball 3/8

 

1   RV kruis over LV

2   LV stap achter

&  RV stap diag. achter

3   LV kruis over RV

      4   RV stap achter 

&  LV stap naast RV

5   RV stap voor

6   LV lock achter RV

&  RV stap op bal v/d voet naast LV

7   LV ¼ linksom stap voor (12)

&  RV stap op bal v/d voet naast LV

8   LV ¼ linksom stap voor (9)

&  RV stap op bal v/d voet naast LV

1   LV 3/8 linksom stap voor sweep RV van

     achter naar voor(4.30)

 

Cross side back,behind side,fwd rock &,rock &

 

2   RV kruis over LV

&  LV 1/8 rechtsom stap achter

3   RV 1/8 rechtsom stap rechts opzij (7.30)

4   LV stap achter RV

&  RV 1/8 rechtsom stap rechts opzij

5   LV 1/8 rechtsom rock voor

6   RV gewicht terug

&  LV 1/8 linksom stap naast RV(9)

7   RV rock voor

&  LV gewicht terug(wall 2 langzaam)

8   RV ¼ linksom rock achter

&   LV gewicht terug (6)

 

Tijdens muur 2 4e blokje tellen 7&8&

Muziek gaat langzamer ga mee op de maat en dans weer normaal achter deze 2 tellen

 

Ending muur 6 (12)

Push,recover

1   RV stap voor duw heupen  voor 

2   LV gewicht terug